Emily Austin Senior PhotosJuliaadamseniorAshleyEdwardMatthewAshleyBinnerBaidenWrightPatrickEdwardCollegePeytonforpresidentChloe